Kreiramo zdrave odnose

Škole su za učenike. Kvalitet škole se osim rada direktora i nastavnika uveliko ogleda u saradnji sa roditeljima učenika i lokalnom zajednicom.
Glavni akteri u pogledu učinka i kvaliteta škola su učenici i njihovi roditelji. Oni su, pored svakodnevne komunikacije sa direktorom i nastavnim osobljem, formalno uključeni u unapređenje rada škola kroz djelovanje u vijećima učenika i vijećima roditelja. Oni su, pored svakodnevne komunikacije sa…

Lokalna zajednica

Naše škole imaju konstantnu saradnju sa lokalnim zajednicama u sklopu rada predviđenog nastavnim planom i programom odobrenim od strane kantonalnih ministarstava.

Roditelji

Smatramo da je saradnja škole sa roditeljima od velikog značaja za razvoj svakog našeg učenika što pomaže roditeljima i nastavnicima u prevazilaženju problema u razvoju djece i praćenju odgojno-obrazovnog procesa.

Učenici

Rad u našim institucijama je u potpunosti posvećen učenicima. Kroz mentorski sistem, svaki učenik ima apsolutnu pažnju učitelja/nastavnika i mogućnost razvoja svojih vještina i talenata.

Više od 20 godina iskustva u obrazovanju

0 Zaposlenih
0 Učenika i studenata
0 Godina iskustva
0 Zadovoljnih osmjeha

Roditelji o nama